Egerbakta Községi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény kialakítása Egerbakta Községben” címmel (TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00005) 61 440 233 Ft támogatást nyert.

 

Projektünk célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal összhangban a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, annak javítása és egy központba szervezése Egerbakta Községben. Célunk a helyi, települési szinten elérhető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten a szociális alapszolgáltatás területén, javítva a szolgáltatásnyújtás infrastrukturális feltételeit a szociális szolgáltatások egy központba szervezésével. A szociális központ, az ún. Szociális szolgáltató ház kialakítása és korszerűsítése Egerbakta település lakosai számára, beleértve a bármilyen hátránnyal küzdő, és a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportokat is, biztosított lesz a megfelelő intézményi (infrastrukturális és személyi) háttér, ahol egyenlő esélyű hozzáférés és megfelelő infrastrukturális és tárgyi feltételek mellett nyújthatók a vállalt szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, és ahol a gondozók magas színvonalú, minőségi ellátási munkát végezhetnek. A tervezett projekt 25 hónapja alatt a jelenlegi szociális szolgáltató házat újítjuk fel és alakítjuk át, melynek során kialakítjuk a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szociális étkeztetés, a Házi segítségnyújtás irodáit és ügyféltereit korszerűsítjük és az átalakítás során egy tálaló konyhát, két foglalkoztató teret és akadálymentes szociális helyiséget hozunk létre. A fejlesztés során eszközbeszerzés is történik, mely lehetőséget ad arra, hogy a jelenlegi rossz minőségű, nem egységes bútorzat cserére kerüljön, illetve a különböző korcsoportok foglalkoztatásához a szükséges eszközrendszer rendelkezésre álljon. Az infrastrukturális feltételek javításával és a működtetési költségek csökkentésével javul a célcsoportoknak nyújtandó szociális szolgáltatások színvonala. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek.

 

 

 

 

© 2024 Egerbakta Községi Önkormányzat